Ιατρική & Έρευνα | Βήματα Ερευνητικής Διαδικασιας
Μάθε πως Δομείται ένα Ερευνητικό Πρόγρμαμμα

Πως μια ιδέα για Έρευνα, μπορεί να μετασχηματιστεί σε Ερευνητικό Πρόγραμμα και πως αυτό το Πρόγραμμα μπορεί να οδηγήσει τελικά σε μία νέα ανακάλυψη ;

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφονται συνοπτικά όλα τα βήματα που ακολουθούνται από την Αρχική Ιδεά στη Δόμηση του Προγράμματος και στην τελική Δημοσίευση των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.