Πανελλήνιες Συναντήσεις

Θέλεις να γνωρίσεις, να συνεργαστείς, να αλληλεπιδράσεις και να ανταλλάξεις ιδέες με φοιτητές Ιατρικής από όλη την Ελλάδα;

Οι πανελλήνιες συναντήσεις αξιοποιούνται με μοναδικό τρόπο για την επαφή και τη γνωριμία των ενεργών μελών από όλες τις τοπικές επιτροπές, την εκπαίδευσή τους, και την ανταλλαγή ιδεών για τις δράσεις της οργάνωσης.

Περιλαμβάνουν:

  • Ολομέλειες, για λήψη αποφάσεων και εκτέλεση τυπικών διαδικασιών
  • Sessions των Τομέων Δράσης, για γνωριμία με τις θεματικές του τομέα και οριοθέτηση των στόχων της χρονιάς
  • Trainings, για την καλλιέργεια δεξιοτήτων
  • Θεματικά sessions, για την εκπαίδευση, την εξοικείωση με διαδικασίες και την ανάπτυξη του ρόλου τους ως ενεργά μέλη

Το περιεχόμενο κάθε Πανελλήνιας Συνάντησης προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της οργάνωσης.

Οι Πανελλήνιες Συναντήσεις της HelMSIC συνίστανται από μία Γενική Συνέλευση και τρία τακτικά Διοικητικά Συμβούλια ετησίως.

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της HelMSIC είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της οργάνωσης. Απαρτίζεται από αντιπροσώπους από κάθε Τοπική Επιτροπή και συγκαλείται τακτικά μία φορά κάθε χρόνο (Απρίλιο ή Μάιο). Ειδικά στη Γενική Συνέλευση πραγματοποιούνται οι εκλογές για τις θέσεις των Πανελλήνιων Υπευθύνων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της HelMSIC.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) είναι το όργανο συλλογικής λήψης αποφάσεων για τη HelMSIC ανάμεσα στις Γενικές Συνελεύσεις. Αποτελείται από τα 5 προσωποπαγή μέλη και έναν αντιπρόσωπο από κάθε Τοπική Επιτροπή. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ πραγματοποιούνται 3 φορές το χρόνο και φιλοξενούνται κάθε φορά από διαφορετική Τοπική Επιτροπή σε διαφορετική πόλη της Ελλάδας.

Συχνά στις πανελλήνιες συναντήσεις παρίστανται και εξωτερικοί συνεργάτες της HelMSIC οι οποίοι ενημερώνουν τους συμμετέχοντες για το δικό τους έργο, καθώς επίσης συζητώνται ενδεχόμενες προοπτικές συνεργασίας.

Πιστοί στο νεανικό χαρακτήρα της οργάνωσης, στο πρόγραμμα των πανελλήνιων συναντήσεων περιλαμβάνονται και δραστηριότητες για τη ψυχαγωγία και διασκέδαση των συμμετεχόντων!

Διάβασε στη συνέχεια: Διεθνείς Συναντήσεις…