Προγράμματα

Η HelMSIC στα πλαίσια της επίτευξης των σκοπών της διοργανώνει προγράμματα, σε πανελλήνιο και τοπικό επίπεδο, τα οποία αφορούν στις θεματικές των τομέων δράσης της οργάνωσης:

  • Ιατρική Εκπαίδευση
  • Κλινικές Ανταλλαγές
  • Ερευνητικές Ανταλλαγές
  • Δημόσια Υγεία
  • Σεξουαλική & Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα συμπεριλαμβανομένου του HIV & AIDS
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα & Ειρήνη

Τα προγράμματα μας κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες:

  • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών Ιατρικής και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους
  • Ενεργός συμμετοχή των φοιτητών Ιατρικής στην ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα υγείας
  • Ολιστική προσέγγιση για το περιεχόμενο των προγραμμάτων

Στη HelMSIC κάθε χρόνο τρέχουν περισσότερα από 25 δομημένες και με μετρήσιμα αποτελέσματα δραστηριότητες, που απευθύνονται τόσο στους φοιτητές Ιατρικής όσο και το ευρύ κοινό. Οι δράσεις σχεδιάζονται και διοργανώνονται από φοιτητές Ιατρικής, ενεργά μέλη HelMSIC, και υποστηρίζονται από εξωτερικούς συνεργάτες όπως οι Ιατρικές σχολές και τα Πανεπιστήμια. 

Πες μας την γνώμη σου!

Στην παρακάτω φόρμα μπορείς να μας πεις την γνώμη σου σχετικά με τα προγράμματα της HelMSIC και να μας δώσεις τις προτάσεις σου σχετικά με ποιές θεματικές θα ήθελες να ασχοληθεί πιο συστηματικά η οργάνωση στο μέλλον.

Οι απαντήσεις της φόρμας θα αξιοποιηθούν για το πλάνο των δράσεων της HelMSIC για την επόμενη χρονιά οπότε η κάθε απάντηση είναι πολύ σημαντική.

Πες μας την γνώμη σου!

Εδώ μπορείς να δεις τα προγράμματά μας για τη χρονιά 2021-22!

Διάβασε στη συνέχεια: Καμπάνιες…