Προγράμματα

Η HelMSIC στα πλαίσια της επίτευξης των σκοπών της διοργανώνει προγράμματα, σε πανελλήνιο και τοπικό επίπεδο, τα οποία αφορούν στις θεματικές των τομέων δράσης της οργάνωσης:

  • Ιατρική Εκπαίδευση
  • Κλινικές Ανταλλαγές
  • Ερευνητικές Ανταλλαγές
  • Δημόσια Υγεία
  • Αναπαραγωγική και Σεξουαλική Υγεία
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα & Ειρήνη.

Τα προγράμματα μας κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες:

  • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών Ιατρικής και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους
  • Ενεργός συμμετοχή των φοιτητών Ιατρικής στην ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα υγείας
  • Ολιστική προσέγγιση για το περιεχόμενο των προγραμμάτων

Στη HelMSIC σήμερα τρέχουν περισσότερα από 25 δομημένα και με μετρήσιμα αποτελέσματα προγράμματα, που απευθύνονται τόσο στους φοιτητές Ιατρικής όσο και το ευρύ κοινό, τα οποία διοργανώνονται από φοιτητές Ιατρικής, ενεργά μέλη HelMSIC

Εδώ μπορείς να δεις τα προγράμματά μας για τη χρονιά 2020-21!

Διάβασε στη συνέχεια: Καμπάνιες…