Transcare| Βελτίωση της πρόσβασης των τρανς ατόμων στις υπηρεσίες υγείας

Το έργο Transcare: Βελτίωση της πρόσβασης των τρανς ατόμων στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κεντρικό στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για την ασφαλή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών υγείας στα τρανς άτομα. Το Transcare ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023. Συντονιστής της κοινοπραξίας και της υλοποίησης του έργου είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», Ιατρική Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η κοινοπραξία του προγράμματος αποτελείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, τη Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, τη Θετική Φωνή, το Orlando LGBT+, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τη Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής – HelMSIC, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ και τη ReadLab -Research Innovation and Development Lab.

Γνώρισε τους εταίρους του προγράμματος!

Τα τρανς άτομα βιώνουν σημαντικές ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών υγείας, γεγονός που έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής και τη φροντίδα της υγείας τους. Αναγνωρίζοντας τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά και τη λανθασμένη προσέγγιση και παροχή υπηρεσιών υγείας προς αυτά, η οποία παραβιάζει τα δικαιώματά τους, γεννήθηκε η ιδέα του Transcare. Πρόκειται για ένα έργο που συνσχεδιάστηκε από ακαδημαϊκούς φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπους της ιατρικής κοινότητας, με σκοπό να αναδεικνύει και να εμπλέκει στις δράσεις του εκπροσώπους της ομάδας στόχου και να διασφαλιστεί η πιο συμπεριληπτική και αποδοτική υλοποίησή του. Απώτερος σκοπός της κοινοπραξίας είναι οι υγειονομικοί να έρθουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επαφή με την πραγματικότητα και τις ανάγκες των τρανς ατόμων και να εφοδιαστούν με απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, εξασφαλίζοντας το κλίμα εμπιστοσύνης που απαιτεί κάθε σχέση ιατρού-ασθενούς. Για την επίτευξη αυτών, το έργο διακρίνεται σε 4 Πακέτα Εργασίας:

  1. Διαχείριση και συντονισμός του έργου.
  2. Ταυτοποίηση φραγμών στις υπηρεσίες υγείας και αναγκών του κλινικού προσωπικού.
  3. Ενδυνάμωση δυναμικού του κλινικού προσωπικού.
  4. Δικτύωση, ενημέρωση, διαμοιρασμός και βιωσιμότητα.

Το όραμα του προγράμματος
Όραμά μας είναι οι δομές υγείας να στελεχώνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, εξοπλισμένο με ενσυναίσθηση και κατανόηση της ποικιλομορφίας δημιουργώντας ένα κλίμα αποδοχής και εμπιστοσύνης προς όλες, όλους και όλα ανεξάρτητα από την ταυτότητα ή/και την έκφραση φύλου. Δομές που τα τρανς άτομα θα νιώθουν ασφαλή και σίγουρα για τις υπηρεσίες που θα δεχθούν και θα μπορούν να εκφράσουν ό,τι τα προβληματίζει, όπως κάθε ασθενής – ισότιμα και ελεύθερα.

Η συμβολή της HelMSIC
H HelMSIC μέσα από τον τομέα δράσης της SCORA (Τομέας Δράσης Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας) στοχεύει στην ενημέρωση και  εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής, αλλά και μέσω αυτών στην πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση και του ευρύτερου κοινού, σε θέματα σεξουαλικότητας, αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας και δικαιωμάτων, καθώς και το στίγμα που υπάρχει γύρω από αυτά. Απώτερος στόχος είναι η εξασφάλιση μελλοντικών ιατρών εξοικειωμένων με ανάλογα ζητήματα που θα είναι σε θέση να επηρεάζουν θετικά τη στάση ζωής των ανθρώπων που φροντίζουν και που είναι σφαιρικά εκπαιδευμένοι και απαλλαγμένοι από στάσεις και συμπεριφορές που ενδεχομένως εμποδίζουν την ισότιμη πρόσβαση κάθε ατόμου στην υγεία, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε ταυτότητας φύλου, έκφρασης και σεξουαλικού προσανατολισμού. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η HelMSIC – Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής έχοντας επιτύχει σημαντική αναγνώριση στα Ελληνικά και Διεθνή δίκτυα φοιτητών Ιατρικής και μελλοντικών επαγγελματιών υγείας, ενώ ταυτόχρονα έχει διασφαλίσει ως κοινό ενδιαφέροντος διάφορες άλλες ομάδες, οργανώσεις, και ατομικότητες που επιθυμούν να ενημερώνονται πάνω σε θέματα υγείας, αποτελεί έναν από τους συνεργάτες του προγράμματος και έχει αναλάβει το Πακέτο Εργασίας 4: Δικτύωση, ενημέρωση, διαμοιρασμός και βιωσιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και αποδοτική διάχυση του σκοπού και των αποτελεσμάτων του έργου κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, καθώς και τη βιωσιμότητα των εργαλείων του έργου σε βάθος χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ως ένα βαθμό, ότι το υλικό που θα προκύψει από το πρόγραμμα Transcare θα “φτάσει” στο επιθυμητό κοινό και θα υλοποιηθεί το όραμα του έργου, φέρνοντας αλλαγές που θα υιοθετηθούν και θα εφαρμόζονται και μετά το πέρας αυτού.

Μάθε περισσότερες πληροφορίες στο Website μας!

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του Transcare, δεν έχεις παρά να ακολουθήσεις τα social media του προγράμματος!