Χείρων

Ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα είναι αυτό της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, λόγω των ισχυουσών νομοθεσιών πολλών κρατών, αποκλείονται από τα αντίστοιχα συστήματα υγείας.

Πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, Ρομά, άνεργοι, άποροι, ΑμεΑ, ουσιοεξαρτώμενα άτομα αλλά και πολλοί άλλοι στερούνται πράγματα που για πολλούς ανθρώπους είναι δεδομένα όπως οι διαγνωστικές εξετάσεις, η δυνατότητα παρακολούθησης από γιατρό και τα απαραίτητα φάρμακα, ειδικά σε περιπτώσεις χρόνιων ασθενειών.

Έτσι δημιουργήθηκε ο Χείρωνας, ένα πρόγραμμα που έχει σκοπό να προσφέρει την δυνατότητα στους φοιτητές Ιατρικής να έλθουν σε επαφή με ασθενείς από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αλλά και με ένα περιβάλλον παροχής υπηρεσιών υγείας πολύ διαφορετικό από αυτό που συναντάμε στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας μας.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρόλο του ιατρού και εκμάθηση μεθόδων σωστής προσέγγισης ασθενών από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες εναρμονισμένων με τα ανθρώπινα δικαιώματα (human rights approach).
  • Επαφή και εξοικείωση των φοιτητών με την εξάσκηση Ιατρικής ελαχίστων πόρων.
  • Ευαισθητοποίηση φοιτητών σχετικά με τον ρόλο και την ευθύνη του κράτους απέναντι σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και κατάδειξη της ανεπάρκειας του υπάρχοντος συστήματος υγείας.
  • Ενημέρωση των φοιτητών Ιατρικής σχετικά με την δράση των Γιατρών του Κόσμου και πιο συγκεκριμένα για το πρόγραμμα των ανοιχτών Πολυϊατρείων.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδος (MdM Greece) τα τελευταία 7 χρόνια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Πίσω σε: Προγράμματα…